Shopping Cart

אין מוצרים בעגלה.

מדיניות פרטיות

על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים , שם , שם חברה מס תעודת זהות או ח.פ כתובתו כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו ,
מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים
וחיוב כרטיס האשראי אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי , להוציא חברת האשראי .
פרטי כרטיס האשראי ישמרו במערכת פט פלנט לצורך שימוש להזמנות עתידיות אך ורק באישור הלקוח.
יחד עם זאת יש לציין כי כרטיס האשראי לא יחוייב ללא שיחה מוקדמת עם מבצע ההזמנה.
במידה והלקוח איננו מעוניין שפרטי הכרטיס ישמרו במערכת עליו ליידע את נציג שירות הלקוחות הטלפוני בעת אישור העסקה.
בעת ההרשמה לחברות במועדון הלקוחות נתנת האפשרות למסור כתובת דואר אלקטרוני.
כתובת זו נועדה לייעל את התקשורת של פט פלנט מול לקוחותיה ולהעביר להם עדכונים חדשים הנוגעים לתוכן האתר.
ללקוח נתנת האפשרות לסמן ב -"V" אם ברצונו לקבל מידע בדבר מבצעים ועדכונים הנוגעים לתוכן האתר.
במידה והלקוח לא יסמן V במקום המיועד לכך – חברת פט פלנט לא תשלח לו בדואר האלקטרוני מידע מסוג זה.

כתובת לשליחת דואר: פט פלנט, ת.ד 89 אדמית מיקוד: 2287500. ומספר ח.פ: 513992701

[trustindex no-registration=google]